Förbättringsförslag och klagomål

Förbättringsförslag och klagomål

I Lingbygdens friskola ser vi klagomål som ett gyllene tillfälle till förbättring av vår verksamhet. Vi tar synpunkterna på allvar.

Klagomålshanteringen har som syfte att:

stärka vårdnadshavarnas och barnens/elevernas inflytande

utöka dialogen med dem

underlätta för förskolan/skolan att enkelt och snabbt rätta till brister som uppstår i verksamheten

förbättra kvaliteten i verksamheten

 

Vem framför jag mina klagomål/förbättringsförslag till?

Vänd dig i första hand till den person, enhet eller avdelning där klagomålet hör hemma.

I förskolan och skolan handlar det i första hand om att framföra synpunkter till berörd personal. Om det inte löser problemen, eller om kontakten upplevs som för känslig, är nästa instans att vända sig till förskolechef/rektor, 076-3042091

 

Måste jag skriva?

Det underlättar om du skriver ner klagomålet. På förskolan eller skolan kan du få hjälp med detta.  

Hur lång tid tar det innan jag får svar?

Inom fem arbetsdagar skall du få svar. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att undersöka. Behöver vi mer än fem arbetsdagar meddelar vi dig orsaken till fördröjningen.

 

Om jag inte är nöjd med svaret?

Då kan du begära att förskolechef/rektor gör en förnyad prövning av ärendet. Denne kommer då att gå igenom hela klagomålet för att se om det finns några oklarheter eller felaktigheter och anmäla det till styrelsen för Lingbygdens friskola.

 

Vad händer med klagomålet?

Alla skriftliga klagomål som kommit in görs anonyma och sammanställs när ev åtgärder har vidtagits och rapporteras till styrelsen.

 

Vem kan läsa mina klagomål?

Berörd personal, rektor och styrelse.

 

Kan jag vara anonym?

Vi ser helst att du lämnar namn så vi kan ha en dialog med dig.

 

 

 

Du hittar blanketten för att lämna in förbättringsförslag och klagomål här.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Fastställd 2011-11-10

                                                                                                        Senaste uppdatering 2018-11-15